Už dlhší čas sa systematickejšie venujeme špeciálne sledovaniu našej banskej histórie. Je to pochopiteľné, veď baníctvo prinieslo nášmu mestu...