V okolí Banskej Bystrice sa nachádza množstvo jaskýň. (V okrese je ich evidovaných viac než 100.) V Ponickom krase...