SEDEM STREDOSLOVENSKÝCH BANSKÝCH MIEST – NOVÁ BAŇA 7. apríla 1388 sa konala v Banskej Štiavnici zakladajúca schôdza Zväzu stredoslovenských...