Medený Hámor je najvýznamnejšou technickou pamiatkou mesta Banská Bystrica a spomienkou na jej banskú histó; Jej medzinárodný význam a...