V polovici mája 1849 sa v Uhorsku objavili správy o príchode ruských oddielov do Krakova¹. Pre prípad vstupu ruských...