V Malachovskej doline, v starom lese po pravom toku Malachovského potoka, poniže Malachovského vodopádu, sa nachádza zaujímavé zoskupenie machom...