Obec Ľubietová, kedysi kráľovské mesto, patrilo v stredoveku medzi sedem najvýznamnejších slovenských baníckych miest. V súčasnosti si túto svoju...