Bolo to dávno-pradávno, keď Stvoriteľ dokončil mohutný horský oblúk, tiahnuci sa samotným srdcom starého kontinentu, ktorý ľudia neskôr nazvali...