Meno Kolomana Peťku iste netreba osobitne predstavovať záujemcom o heraldiku. Veď iba na základe 1254 ks rodových pečatí z...