Naši starí otcova, roľníci zvyčajne vlastnili aj nejakú tú lúku či pasienok. Preto bolo pre koscov či bačov a...